Votoček team - O nás

Co znamená symbol reprezentující firmu VOTOČEK TEAM

 
follow
Grafický symbol je složený z různě velikých segmentů, které sami o sobě nic neznamenají, ale jejích spojením vznikne celý obraz. Znázorňuji tak spojení úzkého kruhu lidi fungujících jako team. Každý má svou úlohu, ale pro úspěch je nutné aby byl kruh kompletní a každá jeho součást plnila svou funkci. I když se muže zdát, že někdo má menší úlohu než ten druhý, aby kruh fungoval, jsou male části stejně důležité jako ty veliké.

Plné a prázdné pole Logo firmy Votoček team využívá stejné filosofie jako znak Jing Jang. Vše je založeno na rovnováze protikladů. V této rovnováze se protiklady vzájemně postupují a ukazují tak, že ve všem se nachází kousek ničeho a zároveň v ničem se nachází alespoň kousek něčeho. Ve filosofii firmy pak tento obrazec reprezentuje rovnováhu a vyváženost mezi jednotlivými segmenty.
 
paucapartmo.tk Neuzavřený kruh

neuzavřený kruh představuje neustálý koloběh Tento koloběh ve filosofii firmy znamená, že firma se neubírá slepě za jedním cílem, ale jako žijící organismus neustále hledá rovnováhu a přibližuje se k dokonalosti. To že segmenty tvořící tento kruh jsou nepravidelné, zároveň podtrhuje hledání rovnováhy uvnitř obrazce/firmy.